آتلکتازی

آتلکتازی (به انگلیسی: Atelectasis)‏ عبارت است از جمع شدن یک قسمت از یا تمامی یک ریه‌. این وضعیت باعث عدم جذباکسیژن به مقدار کافی از ریه می‌شود. دیدن آتلکتازی در رادیوگرافی قفسه سینه شایع است . محتویات • ۱ علل آتلکتازی• ۲ علایم شایع• ۳ تشخیص• ۴ عوامل افزایش دهنده خطر• ۵ درمان• ۶ پیشگیری• … ادامه خواندن آتلکتازی