برونشیت

برونشیت یا نایژه‌آماس (به انگلیسی: bronchitis)‏ به التهاب نایژه‌ها در شش گفته می‌شود.برونشیت حاد یا مزمن، نما و تظاهراتی متفاوت دارد. هنگامی که نایژه‌ها ملتهب می‌شوند معمولاً انسداد نسبی راه تنفسی،سرفه و ترشح خلط داریم. نای (تراکه‌آ) به دو شاخه راست و چپ تقسیم می‌شود که این شاخه‌ها نایژه (برونش) نامیده می‌شود. نایژه راست ۲/۵ … ادامه خواندن برونشیت