بیماری مزمن انسدادی ریه

بیماری مزمن انسدادی ریه ( Chronic obstructive pulmonary disease یا COPD) یک بیماری مزمن ریوی است که مشخصه آن انسداد پیشرونده مجاری تنفسی به صورت برگشت‌ناپذیر است. انسداد راه‌هوایی تنگی منتشر در تمامی راههای هوایی است که مقاومت در برابر عبور هوا را بالا می‌برد. COPD دارای سه زیر مجموعه است، آمفیزم, برونشیت مزمن و … ادامه خواندن بیماری مزمن انسدادی ریه