تنگی نفس

تنگی نفس (به انگلیسی: dyspnea)‏ تنفس دشوار یا پرزحمت را گویند.بیمار احساس دشواری تنفس و سطحی شدن تنفس را دارد ( کوتاه و سطحی بودن تنفس ). علل این مشکل در بسیاری از بیماریها مشاهده می‌شود. و می تواند علل قلبی مانند نارسایی قلب، ریوی مانند آسم و عصبی مانند اضطراب داشته باشد. علل ریوی … ادامه خواندن تنگی نفس