خلط خونی

خلط خونی یا هموپتیزی (به انگلیسی: Hemoptysis)‏ است. که عمل سرفه یا استفراغ کردن خون یا خلط خونی‌رنگ از نایژه، نایسر،نای یا ریه‌ها می باشد. (مشابه بیماری سل یا دیگر بیماری‌های تنفسی‌ یا پیامدهای قلبی – رگی) است.