دستگاه اکسیژن ساز چیست؟

دستگاه اکسیژن ساز چیست؟ دستگاه اکسیژن ساز را بیماران حاد ریوی ، پونومی ، آسمی ، قلبی استفاده می کنند. حتی ورزشکاران برای بالا بردن کیفیت فعالیت خود و افراد سالم جهت نشاط و رفع خستگی روزانه استفاده کنند.دستگاه اکسیژن ساز به روش جذب مولکولی اکسیژن خالص را از هوای ورودی جدا می کند. پس … ادامه خواندن دستگاه اکسیژن ساز چیست؟