دستگاه اندازه گیری اکسیژن خون چیست؟

دستگاهی برای تعیین میزان اکسیژن خون دستگاه اندازه گیری اکسیژن خون، پالس اکسیمتر یا اکسیژن سنج خون وسیله‌ای است قابل حمل برای فوریت‌های پزشکی که با کمک آن می‌توان میزان درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگ انسان را از طریق ناخن دست اندازه‌گیری کرد. پالس اکسیمتر وسیله‌ای کم‌خطر است که برای اندازه‌گیری حجم اکسیژن خون به … ادامه خواندن دستگاه اندازه گیری اکسیژن خون چیست؟