راهنمای کاربردی دستگاه اکسیژن ساز

دستگاه اکسیژن ساز به صورت کامل در کارتن بسته بندی شده است و نیاز به مونتاژ قطعات ندارد اما مواردی را باید در استفاده از آن رعایت نمود که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد: محل و طرز قرار گرفتن دستگاه : دستگاه اکسیژن ساز باید در محلی تمیز و دور از نور مستقیم … ادامه خواندن راهنمای کاربردی دستگاه اکسیژن ساز