راهنمای کاربری دستگاه اکسیژن اینوژن Inogen one g3

راه اندازی دستگاه اکسیژن اینوژن راهنمای کاربری دستگاه اکسیژن اینوژن به شما کمک می کند دستگاه اکسیژن جدید خود را تنظیم کنید هنگام تنظیم آن برای اولین بار، سیستم را روی میز نزدیک به پریز برق قرار دهید. مراقب باشید که چیزی را دور نریزید. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه اکسیژن ، راهنمای شروع … ادامه خواندن راهنمای کاربری دستگاه اکسیژن اینوژن Inogen one g3