رینیت آلرژیک

رینیت آلرژیک (به انگلیسی: Allergic rhinitis)‏ نوعی واکنش ازدیاد حساسیتی است . هنگامیکه فرد دارای سیستم ایمنی حساس شده آلرژنی مانند گرده گل یا گردو غبار را تنفس می‌کند واکنش ازدیاد حساسیتی آغاز می‌شود .محتویات • ۱ بیماری• ۲ انواع رینیت آلرژیک• ۳ درمان بیماری ترکیب پادتن با آلرژن موجب آزاد شدن میانجیهای شیمیایی مانند … ادامه خواندن رینیت آلرژیک