سندرم زجر تنفسی نوزادان

سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا IRDS) یک اختلال ریوی تهدید کننده زندگی است که ناشی از کمبود سورفاکتانت است. این اختلال عمدتا با نارس بودن نوزاد در ارتباط است و در راس علل مرگ و میر شیرخواران نارس قرار دارد. چون ریه نوزاد نارس از نظر میزان و همچنین ترکیب سورفاکتانت نقص دارد. علل در نوزاد … ادامه خواندن سندرم زجر تنفسی نوزادان