فیبروز سیستیک

فیبروز کیستیک (به انگلیسی: Cystic Fibrosis)‏ به صورت مخفف (به انگلیسی: CF)‏، نوعی اختلال اتوزومی مغلوب حمل اپی‌تلیال یونی است که به علت جهشهایی در ژن تنظیم کننده هدایت ورای غشایی CF به نام CFTR ایجاد می‌شود. اگر چه CF در تمام نژادها مشاهده شده‌است، عمدتاً بیماری مردمان اروپایی شمالی می‌باشد. محتویات • ۱ آسیب … ادامه خواندن فیبروز سیستیک