مسمومیت با اکسیژن

بیماری مسمومیت با اکسیژن (به انگلیسی: Oxygen Toxicity)‏ بیماری است که به علت قرار گرفتن بیش از حد در معرض اکسیژن با فشار نسبی بالا بروز مینماید. علت اکسیژن گازی حیاتی و مورد نیاز بدن ما است ، اما وجود بیش از حد آن نیز می تواند سمی ، خطرناک و باعث (Oxygen Toxicity) مسمومیت … ادامه خواندن مسمومیت با اکسیژن