پولمونیت

پولمونیت (به انگلیسی: pulmonitis)‏ یا پنومونیت واژه‌ای عمومی برای هرنوع التهاب در بافت شش‌ها است. پولمونیت اگر حاد و همراه ترشح درون گوی‌چه هوایی باشد، سینه‌پهلو یا پنومونی نام می‌گیرد. عوامل ایجاد از عوامل ایجاد پولمونیت می‌توان به بازه‌ای وسیع از عوامل همچون ورود پُرز و موی حیوان به درون دستگاه تنفسی و یا تنفس … ادامه خواندن پولمونیت